Cenovnik

Vrsta posla Jed. mere Neto – isplaćuje se zadrugaru Bruto – Studenti, lica na školovanju, mladji od 26. godina Bruto – Nezaposleni i lica starija od 26. godina
Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna posebna stručna sprema, kao što su: ispisivanje adresa, ekspedicija poste, fotokopiranje, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, servirki, redara, telefonista,spremačica i drugi slični poslovi sat 250,00 323,14 450,47
Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema ili povećan fizički napor, kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, poslovi daktilografa, rad na kompjuteru, tehničko crtanje, blagajna, medic.sestre, vozači, konobari, kuriri izvan zgrade, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremačice u bolnicama, proizvodnim halama, magacinima i drugi slični poslovi sat 300,00 387,16 540,56
Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao sto su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor, čišćenje kruga i dr.sl. poslovi sat 330,00 426,54 594,62
Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obucenost, i teški fizički poslovi kao sto su: utovar, istovar, prenos nameštaja, gradjevinskog materijala, rad na gradilištu, sekretarski poslovi i teški fizički poslovi sat 400,00 517,02 720,75
Poslovi koji traju od jedan do pet dana dan 2500,00 3231,41 4504,70
Poslovi koji se obavljaju više dana, a traju manje od osam časova dnevno dan 2000,00 2585,13 3606,76
Dežurstvo na sajmu dan 4800,00 6204,31 8649,03
Dnevnica u gradjevinarstvu dan 2800,00 3619,18 5045,27
Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana Plata radnika za to ili neko slično mesto
Specifični poslovi u poljoprivredi, šumarstvu, gradjevinarstvu Prema dogovoru
  • Gore utvrđene minimalne naknade za rad zadrugara primenjuju se se od 01.09.2018 god. i iste mogu biti uvećane u zavisnosti od uslova rada, složenosti inteziteta i kvaliteta obavljenog posla.
  • Ostali ne pomenuti poslovi vrednovaće se na osnovu minimalnih naknada za slične poslove, odnosno na osnovu dogovora zadruga koje posluju na istom području.
  • Zadruge su obavezne da se prilikom ugovaranja poslova sa poslodavcem, u ime i za račun zadrugara, kao i prilikom obračuna zarada zadrugara, pridržavaju gore utvrđenih minimalnih naknada za rad, uključujući i obavezu primene propisanih stopa za obračun članskog doprinosa od 10% na neto, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje po jedinstvenoj metodologiji obračuna koju utvrđuje Savez shodno propisima (akt br. 78-06/19. 12.2006. god.). Zadruga može ugovoriti obračun naknade po neto ili bruto iznosu po jedinici mere i prema međusobnom dogovoru.
  • Shodno Mišljenju Ministarstva finansija, poreske i druge olakšice odnose se samo na zadruge i poslodavce, koji se pridržavaju propisanih normi.